PEMERHATI / RAKAN2

Saturday, August 9, 2008

Rival groups unified in protest

In a rare display of solidarity, rival Muslim groups today put aside their political differences and joined forces in protest of a controversial forum on the Federal Constitution. 5pm

Forum Memeluk Islam : Apakah masalah anda, Majlis Peguam?

PAS bantah forum anjuran Majlis Peguam MalaysiaForum Memeluk Islam

3 comments:

Anonymous said...

satu perbuatan bodoh oleh PKR dan PAS hari ini

Malaysia said...

Majlis Peguam,DAP & HINDRAF adalah penyebabnya..Sudah tahu tapi masih bermain api..Ini Malaysia negara Islam..Majoriti Islam,Jangan mempersendakan Islam..Hormatilah umat Islam diMalaysia..sebagaimana umat Islam menghormati agama lain..

Macam Malaysia ni hak Majlis Peguam,China(DAP) & India(HINDRAF)..Baru dapat kuasa diSelangor,Perak,Pulau Pinang dah nak tunjuk kuasa & Ego..

Nostradamus said...

Q14. Freedom of religions and beliefs is a right of all Malaysians. (True or False)
Kebebasan ugama dan kepercayaan adalah hak semua rakyat Malaysia (Betul atau Salah)

Q15. Liberty is a right of all Malaysians. (True or False)
Kebebasan diri adalah hak semua rakyat Malaysia. (Betul atau Salah)

Q16. All Malaysians and the world can be converted to a single culture, religion, race in future. (Fact or Fiction)
Semua rakyat Malaysia dan sedunia boleh diubahkan kepada suatu kebudayaan, ugama dan bangsa pada masa hadapan. (Fakta atau Rekaan)

Q43. Divide and rule exists in all politics and religion. (Fact or Fiction)
Memecah belah dan memerintah terdapat di semua fahaman politik dan ugama. (Fakta atau Rekaan)

Q48. Freedom can only exist in the mind, not in real life. (True or False)
Kebebasan Cuma didapati dalam minda, tidak di dunia nyata. (Betul atau Salah)

Q49. Race and Religious supremacy are preached by satans. (True or False)
Ketuanan bangsa dan ugama adalah dikutbah oleh syaitan. (Betul atau Salah)

Q50. Malaysian politicians are typical Jeyklls and Hydes. (True or False)
Ahli politik Malaysia melambangkan personality Jeyklls dan Hydes. (Betul atau Salah)

Answers at http://patek1472.wordpress.com
Jawapan di http://patek1472.wordpress.com


Setiap artikel yang ditulis adalah di bawah tanggungjawab penulis.
Bagaimanapun artikel yang dicopy dari sumber lain, bukanlah tanggungjawab penulis.
Ianya sekadar satu perkongsian maklumat atau bahan untuk ditimbang dan dikaji kebenarannya.